top of page
DSC_1037.jpeg

FOS DUURZAAMHEID

Wat verstaan wij onder duurzaam bij FOS: ecologisch en circulair. Ecologische bouwmaterialen in combinatie met circulaire bouwtechnieken hebben vele voordelen vergeleken met de vervuilende traditionele manier van bouwen. In dit hoofdstuk nemen wij u mee in deze voordelen en hoe wij dit toepassen in onze eigen ontwerpen. 

Intro duurzaamheid

DE VOORDELEN VAN ONZE FILOSOFIE OVER BOUWEN

co2.JPG

UITSTOOTREDUCTIE

Door ecologisch en circulair te bouwen wordt in het productieproces van de bouwmaterialen significant minder uitstoot gecreëerd (CO2 en stikstof) dan in de traditionele bouw.

co2 opslaan.JPG

CO2-OPSLAG

Door het gebruik van ecologische materialen wordt CO2 langdurig opgeslagen. Ecologische materialen, zoals gras of hout, nemen CO2 op tijdens de productie en houden die vast tijdens de levensduur van het materiaal. Doordat de productie van ecologische materialen vele malen sneller is dan de levensduur wordt de CO2-opslag steeds groter. 

circulair.JPG

CIRCULAIR

Door gebruik te maken van schroeven en nieten zijn onze woningen demonteerbaar. Hierdoor kunnen alle materialen opnieuw gebruikt worden voor hetzelfde of een ander doeleinde. Naast de demonteerbaarheid, streven wij ernaar zoveel mogelijk materialen te gebruiken die geschikt zijn om gerecycled te worden. Zo stimuleren wij de circulariteit van bouwmaterialen. 

hernieuwbaar.JPG

HERNIEUWBARE GRONDSTOFFEN

Ecologische materialen kunnen veelal binnen tien jaar hernieuwd worden. Gramitherm, een isolatiemateriaal waar wij gebruik van maken bij FOS, kan bijvoorbeeld 2 à 3 keer per jaar geoogst worden. Hierdoor zijn ecologische materialen ‘groene’ grondstoffen die niet op raken. 

dampopen.JPG

DAMP-OPEN

Door gebruik te maken van ecologische materialen wordt er damp-open gebouwd. Dit betekent dat de woning een natuurlijke temperatuur- en vochtregeling heeft. Dit zorgt voor een fijne thuis- en werkomgeving, minder ziekteverschijnselen en een hoger algemeen welzijn. Dit voordeel wordt bij particuliere huizen vaak over het hoofd gezien omdat hier nog geen regelgeving voor is, velen ervaren echter wel de nadelen van een slechte temperatuur- en vochtregeling zonder daar bewust van te zijn. Verder heeft damp-open bouwen grote gezondheidsvoordelen omdat er geen chemische stoffen gebruikt worden. Dit zorgt voor een beter binnenklimaat voor uzelf, maar ook voor gezondere werkomstandigheden tijdens de bouw. 

biofilisch.JPG

BIOFILISCH

Door gebruik te maken van natuurlijke materialen creëren wij ook biofilische ontwerpen. Wetenschappelijke onderzoeken wijzen uit dat biofilische ontwerpen, waarin veel natuurlijke materialen en vormen terugkomen, significante mentale en fysieke gezondheidsvoordelen hebben, zoals een betere concentratie, minder stress, een lagere bloeddruk en een snellere genezing. Wij laten dit terugkomen in onze ontwerpen door veel gebruik te maken van hout, wat op zichzelf al een biofilische werking heeft, maar ook binnen houtsoorten zoeken we types met meer natuurlijke tekeningen. 

prefab.JPG

PREFAB BOUWEN

Dankzij de gecontroleerde omgeving van een grote hal ben je nooit afhankelijk van het weer om te kunnen bouwen. Ook biedt prefab bouwen de mogelijkheid om het hele proces te optimaliseren, waardoor er heel precies gepland, restafval en faalkosten geminimaliseerd en energie- en brandstofverbruik gereduceerd kunnen worden. Verder heeft prefab bouwen ook het grote voordeel dat er op locatie zeer weinig hoeft te gebeuren. Hierdoor kunnen onze bouwwerken binnen een dag staan. Zo hebben u en uw buren minder overlast. 

lightweight.JPG

LICHTER BOUWEN

Bij ecologisch bouwen worden lichtere materialen gebruikt dan bij traditionele bouw waardoor het hele bouwproces minder CO2 uitstoot. Denk hierbij aan minder uitstoot wegens efficiënter transport, kleinere (elektrische) kranen en minder benodigde fundering. Ook heeft lichter bouwen een maatschappelijk voordeel. Omdat ecologische bouwmaterialen minder zwaar zijn, kunnen mensen in de bouw vaak langer werken door betere werkomstandigheden.  

DSC_1018.jpeg

HOE PAST FOS DIT TOE?

Hoewel alle bovengenoemde voordelen van onze filosofie toegepast worden op de FOS Studio, blijven de kennis van en mogelijkheden tot duurzaam bouwen continu evolueren. Om deze reden blijven wij constant onderzoek doen naar betere oplossingen, om zo steeds een stapje in de juiste richting te zetten. 

Logo-ReUseMaterials_RGB.png

Om onze uitstoot in kaart te brengen werken wij samen met onze partner Re Use Materials. Samen zorgen wij voor materiaalpaspoorten waarin de CO2-uitstoot, restwaarde en onderhoudsmomenten van alle materialen van onze bouwwerken staan. Zo faciliteren en stimuleren wij niet alleen de circulariteit en de minimalisering van CO2-uitstoot, maar zorgen wij er ook voor dat uw bouwwerk een langere levensduur heeft. 

Onze ambities op de lange termijn reiken verder dan enkele losse modules. Maar Rome is niet in één dag gebouwd. Door de juiste aanpak op een kleinere schaal te realiseren, zoals bij de FOS Studio, kunnen deze technieken later in grotere projecten ook toegepast worden.

SUSTAINABILITY DEVELOPEMENT GOALS

Wij dragen actief bij aan SDG 12 & 13. Deze doelen zijn opgesteld door de Verenigde Naties om duurzame consumptie en productie te stimuleren, en klimaatacties te stimuleren. ​​Met FOS Housing werken wij actief aan onze missie om CO2 te reduceren. Zo streven wij ernaar dat meer mensen in ecologische en circulaire gebouwen investeren in plaats van in vervuilende traditionele gebouwen. Ons doel is om anderen te inspireren om ook de transitie te maken naar een duurzame en gezonde manier van bouwen.

sdg 12.png
sdg 13.png

MEER INFORMATIE

Staat u ook achter onze filosofie?

Lees verder over onze FOS Studio.

bottom of page